Super Flock 1kg/ 5kg

Super Flock  1kg/ 5kg

Kod produktu: 407601

Preparat "Super Flock" służy do usuwania zmętnienia wody. Stosuje się go w celu uzyskania klarownej, wolnej od zmętnieć wody. Po przeprowadzonej dezynfekcji, dodaje się flokulant, który łączy pływające w wodzie drobiny w większe cząstki. Osadzają się wtedy one bez problemu na złożu piaskowym w filtrze. Dzięki środkom flokującym można zniwelować , znajdujące się w wodzie metale oraz drobne patogeny. Należy na krótko zwiększyć wartość pH, dodać flokulant i oddzielić zanieczyszczenia od wody za pomocą filtrów. Po tej operacji filtr, trzeba wyczyścić i przywrócić odpowiednią wartość pH wody. Najlepszy efekt działania preparatu uzyska się stosując go przy wartości pH od 7,2 do 7,4.